R.O:M föreläsning 31 mars, hur påverkas vi av digitaliseringen med Max Wimnell

2016 02/13

Den 31 mars fortsätter vi med vad vi startade under2015, förkovringskvällar. Perfekt tillfälle att ta med sig marknadsansvarig på företaget.

 
Hur påverkas vi av det digitala ekosystemet?
  
Vi blir alltmer medvetna om att digitaliseringen förändrar vårt arbete med marknadsföring och försäljning.
 
Men hur går vi då från ett ständigt aktivitetsfokus till att faktiskt börja förstå hur saker hänger ihop?
 
Hur kan vi anpassa vår marknadsföring när mobilen gått om datorn som största medium för tillgång till Internet?
 
Den snabba utvecklingen innebär inte bara att vi behöver genomföra nya digitala aktiviteter. Möjligheterna att mäta och förstå om det vi gör faktiskt gör skillnad har aldrig varit större och kommer att påverka oss som företag väsentligt, och kommer att medföra stora förändringar i arbetssätt, organisation, affärsprocesser och affärsmodeller. Transparens och ansvar blir viktiga delar.
 
Max Wimnell beskriver hur man arbetar med det digitala ekosystemet i dag samt på vilket sätt det påverkar inte bara marknads-avdelningen utan i många fall bolaget i stort.
 
Max Wimnell är digital strateg på More Data, han har en bakgrund som en av grundare till Be Better Online och arbetar idag främst med att hjälpa bolag att förstå och genomföra digitaliseringen inom marknadsföring och försäljning. Och undervisar bla på IHM Digital Marketing.
 


Tillbaka