R.O.M Föreläsning med Lars-Göran Karlsson 22 oktober

2015 10/07

R.O.M startade en serie av föreläsningar under 2015 med Jan Rasmusson och Lars - Göran Karlsson.
Vi startade året med Jan Rasmusson 26 februari och nu är det dags igen den 22 oktober, nedan får ni som inte var med sist lite info om vem Lars-Göran är och vad han föreläser om.
Naturligtvis är det ett nytt ämne som Lars-Göran kommer att köra denna gången: 
 
 
Ledarskaputveckling, personlig utveckling och kundvård
Lars-Göran Karlsson talar om ett kundbemötande i världsklass- - Helt nya konsumtionsmönster, " Everything speaks", Den personliga verkningsgraden - nu viktigare än någonsin, - Individens personliga ansvarstagande - precis lika viktigt. , något som är lika giltigt för företag som för offentliga organisationer
 
                       
Efter en karriär inom Mercuri Institutet var Lars-Göran Karlsson en av grundarna till Sällmagruppen. Han har arbetat som konsult sedan 1980 framförallt med ledarutvecklingsprogram, personlig utveckling och inom försäljning och kundvård för olika företag i näringslivet. 

Lars-Göran Karlsson föreläser gärna om "Kundbemötande i Världsklass". Det finns ett stort antal människor som INTE anser att de har kund-kontakter, men de flesta verksamheter idag lever i "skoningslös konkurrens". Det gäller inte bara näringslivet utan också den offentliga sektorn. Kommunerna är sedan många år konkurrensutsatta via lagstiftning och landstingen konkurrerar exempelvis med fristående företag om vården. Begreppet "kund" finns alltså inte längre enbart i näringslivet utan i samhället i stort. Varor och tjänster tenderar alltmer att bli väldigt lika varandra. Så när allt – i kundens ögon – verkar vara likvärdigt, vad är det då som skiljer? Lars-Göran Karlssons uppfattning är att det är människorna som är den stora skillnaden.
 

Lars-Göran är en eftertraktad föreläsare och utbildare runt om i Sverige. På scen är han en stor estradör, tydlig, kompetent och mycket underhållande. Lars-Göran har en humor som verkligen får åhörarna att skratta, inte bara le artigt. Tillbaka