Extenda AB

Adress: Gamlestadsvägen 2-4, B22

Extenda är ett internationellt IT-företag som erbjuder systemlösningar för varuhus, modekedjor, dagligvaruhandel och detaljhandelskedjor. Våra produkter kommer att interagera lika väl med ditt nuvarande IT-system, som med ditt framtida och fungerar från första stund som ett interaktivt stöd för såväl företagsledningens strategiska utvecklings- och förändringsarbete, som marknads- och försäljningsavdelningarnas riktade kampanjer och aktiviteter.

Kontaktperson: Peter Larsson 0705-473588

Tillbaka till medlemslistan

Om du vill uppdatera informationen som finns på denna sidan, vänligen ta kontakt